تمام محاسبات لازم برای بدست آوردن ابجد با توضیحات بدور از خرافه و با روشنگری های تفکیک شده از فال و علم جهت روشنسازی بیشتر ابجد و خرافه

قیمت: رایگان
نحوه خرید: خرید اینترنتی (آنلاین)
راه های مشاهده: نمایش آنلاین

تاکنون دیدگاهی برای این نرم افزار ثبت نشده است
خدمات پشتیبانی
قابلیت ها و امکانات
سادگی و کاربرپسند
قیمت
ارزیابی کلی
(0 از ۵)
طالع بینی ازدواج ابجد
کاتالوگ
این نرم افزار دارای کاتالوگ نمی باشد.
طالع بینی ازدواج ابجد
دمو
این نرم افزار دارای دمو نمی باشد.

مشخصات فروشندۀ این نرم افزار

وضعیت در آرمانت
« تایید شده »
تولید کننده
گسترش نرم افزار اطلس (اندروید بهساشه)
دفتر مرکزی
آذربایجان شرقی - تبریز
از سال
۱۳۸۱
سایر محصولات
نرم افزار آزمون ساز هوشمند سنجش یار / نرم افزار سخنگوی پیامک بانکی بهساشه / نرم افزار محافظ پیامکی تلگرام یار بهساشه

راه های ارتباطی با گسترش نرم افزار اطلس (اندروید بهساشه)

تلفن
۰۴۱۳۵۴۵۵۳۹۲
فکس
ایمیل
shahrdad1980@yahoo.com
وب سایت
www.dbpersian.ir
آدرس
تبریز

توضیحات

توضیحاتی در مورد ابجد
بنام خدا

امروزه علم ابجد براحتي در دسترس عموم قرار گرفته ولي متاسفانه اکثرا با ديدي غلط و غير حقيقي به آن نگاه مي شود.
علم ابجد برگرفته شده از ارزش عددي حروفات مي باشد که هر حرفي همچون هر صوتي داراي انرژي بوده و در طول زندگي انسان تاثيرمهمي در تشکيل هنجارها و ناهنجارها و ايگو هاي انسان دارد.
نگرش پيشگويانانه به علم ابجد اشتباهی فاحش است.
و خرافه دانستن آن اشتباهی فاحش تر.
امروزه تاثير انرژی ها در زندگی انسان امريست ثابت شده که بر خلاف خرافه پرستی با علم و قوانين امکان ثبت و شهود آن تا حدودی ميسر گشته است.
ابجد به ما کمک ميکند تا با محاسبه ارزش عددی نام و نام مادر شخص بتوانيم تشعشعات پيرامون فرد را در زندگی دانسته و تا حدودی رفتارهای فرد را بدانيم. اين بدان معنی نيست که فرد مذکور حتما و الزاما تمام آن رفتارهارا بايد داشته باشد. زيرا انسان می تواند در تمام مراحل زندگی با قدرت و اراده خود بر تمام تشعشعات پيرامونی خود فارق آيد.
از ديد علم ابجد حروف دارای ارزش عددی خاصی هستند که در ليست زير مشاهده مي شود.

اعداد حروف ابجد:
الف =۱، ب = ۲،ج =۳، د =۴،ه =۵، و =۶،ز=۷، ح = ۸، ط =۹، ي =۱۰، ک =۲۰، ل =۳۰، م =۴۰، ن =۵۰، س =۶۰، ع =۷۰، ف =۸۰، ص =۹۰، ق =۱۰۰، ر=۲۰۰، ش =۳۰۰، ت =۴۰۰، ث =۵۰۰، خ =۶۰۰، ذ =۷۰۰، ض =۸۰۰، ظ =۹۰۰، غ =۱۰۰۰

معانی ابجد:
ابجد: يعنى بدان، هوّز: درياب، حطى: نيک فهم کن، کلمن: نگهدار، سعفص: فرومگذار، قرشت: دانا باش، ثخذ: واقف باش، ضظغ: از پيش بدان
با محاسبه ارزش عددی ابجد ميتوان به طبع فرد, برج, ستاره مربوط, ستاره های دوست و دشمن, مزاج ها, وهمخوانی رفتاری دو نفر در ازدواج پی برد.

طبع ها:
کلاً طبع ها به چهار دسته تقسيم مي شود که خصوصيات اين طبايع درانسان به شرح ذيل است:
-طبع آتشي
هميشه زود عصباني مي شود و زود خاموش مي گردد و کينه در دل نگه نمي دارد و هميشه بدن او حرارت دارد و تشنه مي باشد و زود جنگ شروع مي کند.
-طبع خاکي
هميشه متواضع و فروتن و ساکت مي باشد و با حرمت واحترام با ديگران زندگي مي کند.
-طبع بادي
هميشه مغرور وتند خو مي باشد و حرکات خود را پنهان از چشم ديگران انجام مي دهد و بسيار زيرک وکينه اي مي باشد.
-طبع آبي
هميشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر مي گردد و هميشه از دست و زبان به عذاب مي افتد.

طالع(برج)هاي دوازده گانه:
1.حمل: آتشي
2.ثور: خاکي
3.جوزا: بادي
4.سرطان: آبي
5.اسد: آتشي
6.سنبله: خاکي
7.ميزان: بادي
8.عقرب: آبي
9.قوس: آتشي
10.جدي: خاکي
11.دلو: بادي
12.حوت: آبي(باقيمانده صفر)

هربرجي که گرم وخشک است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط هاي تن.

هربرجي که سرد وخشک است به زمين منسوب است.(ثور، سنبله،جدي) و به گش سياه(سودا) از تن.

هربرجي که گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، ميزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

هربرجي که سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط هاي تن.

هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس مي باشد و در اين روزها سفر نبايد کرد ويا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و آوارگي و نوشتن طلسمات براي آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دايم باقي مي ماند مگر آنکه باطل شود.

ايام قمر در عقرب:
قمر در عقرب هم در کار نقصان مي دهدو عامل را ضرورت است ياد کردن آن و بايد که در اين زمان ها هيچ کار را آغاز ننمايد اما اگر در ميان عمل افتد ايراد ندارد.
حمل : ازروز 16 تا نصف روز18
ثور : ازنصف روز 13 تاآخر روز 15
جوزا : از روز 11 تا نصف روز 13
سرطان : از نصف روز 8 تا آخر روز 10
اسد : از روز 6 تا نصف روز 8
سنبله : از نصف روز 3 تا آخر روز 5
ميزان : از روز 1 تا نصف روز 3
عقرب : از روز 28 تا آخر ماه
قوس : از روز 26 تا نصف روز 28
جدي : ازنصف روز 23 تا آخر روز 26
دلو : از روز 21 تا نصف روز 23
حوت : از روز ۱۸ تا آخر روز 2۰

اسم خود و مادر و دختر و مادردختر را به حساب جمل(ابجد کبير) در آورده و بر پنج تقسيم ميکنيم :
- اگر باقيمانده يک ، سه يا پنج بود ميشود.(يعنی تاثير انرژی حروفات هر دو همخوانی دارد)

اگر دو يا چهار بماند نميشود. (يعنی تاثير انرژی حروفات هر دو همخوانی ندارد ولی انسان قادر به هر کاری می باشد اگر عشق در کار آيد هرکاری شدنی است)

برخي گفته اند باقيمانده پنج نشانگر مخالفت يکي از دو خانواده با ازدواج است. ولي مخالفت آنها به جايي نميرسد(ميرداماد کبير). همچنين اين محاسبه نشاندهنده عدم سنخيت دو نفر با هم است.


يکي ديگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصيت شناسي محاسبه ستاره فرد است.کوکب يا ستاره فرد مبين برخي از جنبه هاي شخصيتي و رفتاري افراد است. که در تاثير از انرژی آن ستاره بوجود آمده است. بر اساس اسطوره ها و عقايد کهن، هر يک از ستاره ها تاثير خاصي برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره هاي يونان باستان زهره(ونوس) الهه عشق بوده است. يا مريخ خداي جنگاوري .
براي محاسبه ستاره يا کوکب فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسيم بر 7 مي کنيم .باقيمانده کوکب فرد است.
کواکب سبعه:
1.قمر
2.مريخ
3.عطارد
4.مشتري
5.زهره
6.زحل
7.شمس(باقيمانده صفر)

ستاره ها بخاطر انرژی های عظيمی که دارند با ستاره هايي همخوان و با ستارگان ديگر همخوان نيستند.

تمام موارد فوق را نرم افزار محاسبه کرده و نتيجه را اعلام می کند
بسيار ضروری است توجه کنيم که اصل منطق و عقل و احساسات انسان می باشد و در امور مهمی چون ازدواج حتما بايد از روانشناسی و روانکاوی و تجارب بزرگان استفاده نمود ولی در کنار تمام اين امور علم ابجد همخوان بودن خصوصيات و يا عدم همخوانی آن را در اختيار ما قرار می دهد.
اميدوارم هميشه کسانی را دوست بداريد که دوستتان دارند و نفر اول زندگی کسی شويد که نفر اول زندگی شماست.

شهرداد بنازاده
مرداد 95


نرم افزار طالع بینی ابجد
دانلود رایگان از کانال اندروید بهساشه

مشخصات

پلتفرم اجرا
دسته بندی
چندرسانه ای / متفرقه
مناسب برای کسب و کارهای
کوچک (کمتر از 100 کارمند)
متوسط (کمتر از 500 کارمند)
بزرگ (بیش از 500 کارمند)

امکانات

امکانات این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

چرا این نرم افزار از سایر نرم افزارهای مشابه بهتر است؟

محاسبات ابجد برای ازدواج و شهر و برج های دوازده گانه در این اپلیکیشن بطور دقیق انجام گرفته و با ظاهری زیبا و متفاوت کاربری آن را ساده تر کرده است

بسته ها و نسخه های مختلف این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

پلتفرم توسعه
Java
پایگاه داده
ندارد
امکان اجرای تحت شبکه
ندارد
نرم افزارهای مورد نیاز
-
قفل و امنیت
ندارد
نیاز به اینترنت
ندارد
نحوه نصب
Setup
سخت افزارهای مورد نیاز
-

پشتیبانی و آموزش

آموزش رایگان اولیه: ۱ساعت
نحوه آموزش: Help / اینترنتی
پشتیبانی رایگان اولیه: دائمی
نحوه پشتیبانی: اینترنتی

مشتریان این نرم افزار، هنوز در آرمانت ثبت نشده است.

تاییدیه شورای عالی انفورماتیک:

گواهی ثبت وزارت فرهنگ و ارشاد:

پرسش و پاسخ

چنانچه سوالی در مورد این نرم افزار دارید از تولید کننده ی آن بپرسید.

اگر می خواهید از پاسخ به این سوال از طریق ایمیل مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید:

بروزرسانی اطلاعات

2 سال و 11 ماه پیش

آخرین اخبار

تاکنون برای این نرم افزار اخباری در آرمانت ثبت نشده است.

نقد و بررسی

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این نرم افزار ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
ثبت دیدگاه

« اطلاعات این نرم افزار توسط سازنده آن (گسترش نرم افزار اطلس (اندروید بهساشه)) مستقیما در آرمانت ثبت شده است و مسئولیت درستی آن بر عهده آرمانت نیست. »