لیست نرم افزار های مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست

لیست نرم افزار های مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست

لیست نرم افزار ها (تعداد: ۱)

بازگشت به محیط زیست
مرتب سازی بر اساس:

سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان

تولید توسط توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان

معرفی نرم افزار:

نرم افزار مدیریت HSE

پشتیبانی رایگان اولیه نامشخص
آموزش رایگان اولیه نامشخص
دارای دمو دارای کاتالوگ
سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان
کاتالوگ
دارد
سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان
دمو
دارد
سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان
پشتیبانی رایگان
نامشخص
سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان
آموزش رایگان
نامشخص
چرا سیستم مدیریت و کنترل بهداشت،ایمنی و محیط زیست آبانگان از دیگر نرم افزار ها برتر است؟

قابلیت اختصاصی سازی بر اساس نیاز مشتری - بهره گیری از بستر ماکروسافت شیرپوینت -قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارهای سازمان الکترونیک (بر بستر شیرپوینت)

قیمت: ثبت نشده است.
مشاهده جزئیات