مشاهده خبر بازگشت به لیست اخبار

برترین زبان های برنامه نویسی قسمت چهاردهم : دات نت (۴)

نوشته شده توسط: محمدجواد ازادمهر
در تاریخ:

دات نت و کد مديريت يافته ( اداره شده )

نحوه اجراء برنامه های دات نت تابع مدلی است که در شکل فوق ، نشان داده شده است . کد توليد شده که مقصد آن CLR فريمورک دات نت باشد را برنامه های مديريت يافته ( managed applications ) می گويند. در مقابل،برنامه های ويندوز غير از دات نت با نام برنامه های غيرمديريت يافته ( unmanaged applications ) از آنان ياد می گردد. مايکروسافت بر اين مسئله تاکيد نموده است که در حال حاضر و طی ساليان آتی نياز به اين نوع برنامه ها وجود داشته( برنامه های غيرمديريت يافته ) و تمهيدات لازم در خصوص ارتباط بين آنها انديشيده شده است. متداولترين نياز در اين رابطه، همزيستی برنامه های دات نت در کنار عناصر COM است . بدين منظورمايکروسافت ، امکان فعاليت و کار برنامه های دات نت را با عناصر غيرمديريت يافته COM ، فراهم نموده است . در اين راستا می توان يک عنصر دات نت را بعنوان يک شی COM ريجستر کرد. در رويکردی مشابه ، دات نت امکان دستيابی  به Win32 API  برای برنامه های دات نت را  فراهم تا از اين طريق و در صورت تمايل و ضرورت ، عناصر مديريت يافته قادر به فراخوانی  توابع غير مديريت يافته موجود در يک DLL)Dynamic Link Library) ، باشند .

CLR ، علاوه بر اينکه امکان ترجمه کدهای IL را به کد مختص  يک ماشين فراهم می نمايد ، عمليات مديريتی لازم در خصوص  برنامه ها را نيز انجام خواهد داد. استقرار يک برنامه در حافظه ، بررسی صحت کد ، حفاظت برنامه ها از يکديگر ، تاکيد بر مسائل امنيتی ، ارائه سرويس های اشکال زدائی ، نمونه هائی از خدمات ارائه شده توسط CLR می باشند . مديريت کد توسط CLR ، يک لايه اضافه را ارائه و باعث جداسازی برنامه ها از سيستم عامل می گردد . در گذشته سرويس های ارائه شده توسط لايه فوق در خود برنامه و با استفاده از امکانات ارائه شده سيستم عامل ارائه می گرديد.

متا ديتا و ضرورت انتشار و همراهی آن با کد IL يکی از جنبه های کليدی دات نت است . برای افراديکه با COM و CORBA آشنائی دارند ، متا ديتا بمنزله شکل خاصی از يک IDL)Interface Definition Language) بوده که بصورت اتوماتيک توسط کمپايلر زبان مربوطه توليد می گردد. متاديتا مسئول تشريح نوع ها ، شامل فيلدهای مربوطه ، خصلت ها ، امضاء( تائيد)  متد  بوده و عمليات حمايتی  لازم را در اين خصوص ارائه می نمايد. با توليد اتوماتيک اين داده در زمان ترجمه ، عناصر دات نت بصورت خود تشريح شده  و نيازمند ساير اطلاعات مورد نياز برای استفاده از عناصر دات نت  نوشته شده با زبانهای برنامه نويسی متفاوت بمنظور ارتباط یين آنها وجود نخواهد داشت .


منبع: armanet
برچسب ها: دات نت - برنامه نویسی - ویژال -

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این خبر ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را ثبت کنید: