مشاهده خبر بازگشت به لیست اخبار

هفتیم اصل اجایل: "انجام شد" یعنی انجام شد!

نوشته شده توسط: فروزان
در تاریخ:

در توسعه اجایل، "انجام شد" واقعا به معنی انجام شدن است.

ویژگی هایی که با تکرار توسعه می یابند (Sprint در Scrum) ، باید تا پایان Sprint، 100 درصد کامل شده باشند.

در بسیاری از موارد، در توسعه نرم افزار، "انجام شد " واقعا به معنی انجام شد، نیست، به معنی آزمایش شده نیست و قطعا به معنای پذیرفته شدن توسط صاحب محصول هم نمی باشد.فقط به معنی توسعه یافته است.

در یک وضعیت ایده آل، هر تکرار یا اسپرینت باید به انتشار یک نسخه محصول ختم شود. قطعا، این یکی از موارد BAU(Business As Usual) می باشد که به محصول موجود تغییر می یابد. در پروژه ها امکان انتشار بعد از هر Sprint وجود ندارد. اگر چه تکمیل هر ویژگی به نوبه خود امکان داشتن نگرشی دقیق از میزان پیشرفت را فراهم می کند و مسیر باقی مانده تا تکمیل پروژه را نشان می دهد.

در توسعه اجایل، قبل از اینکه بگویید انجام شد از توسعه کامل، تست، مدل و پذیرفته شدن محصول توسط صاحب آن اطمینان حاصل کنید. و اگر هر گونه شکی در مورد، انجام دادن یا ندادن هر فعالیت موجود در اسپرینت هر ویژگی، دارید دیگر "انجام شد" به معنی واقعی انجام شدن نیست.

ممکن است قبل از انتشار محصول، یک ویژگی به کامل شدن ویژگی دیگری بستگی داشته باشد. اما یک ویژگی باید بطور مستقل هم قابلیت ارائه شدن را داشته باشد. بنابراین اگر مطمئن نیستید که آیا ویژگی به اندازه کافی کامل شده یا خیر ، یک سوال ساده از خودتان بپرسید آیا این ویژگی قابلیت ارائه شدن را دارد؟

همچنین مسئله مهم دیگر این است که قبل از اینکه به سرغ ویژگی دیگری بروید، ویژگی قبلی را کامل کرده باشید.

البته ویژگی های چندگانه را می توان به صورت موازی در یک شرایط تیمی توسعه داد. اما در طول انجام هر توسعه، تا زمانی که یک ویژگی کامل نشده است نباید سراغ ویژگی بعدی رفت. این موضوع در اطمینان از ارائه نهایی محصول در انتهای اسپرینت نقش مهمی دارد، نباید شرایط به این شکل باشد که ویژگی های چند گانه 90 درصد کامل شده باشند یا هنوز تست نشده اند، همان چیزی که در بیشتر پروژه های توسعه سنتی اتفاق می افتد.

در توسعه اجایل، "انجام شد" باید واقعا به معنای انجام شدن باشد.


منبع: Agile Principle 7: Done Means DONE!
برچسب ها: -

هیچ دیدگاهی تاکنون برای این خبر ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را ثبت کنید: