مشاهده خبر بازگشت به لیست اخبار

دومین اصل اجایل: تیم توسعه اجایل باید توانمند باشد.

نوشته شده توسط: فروزان
در تاریخ:

تیم توسعه اجایل باید شامل تمام اعضای لازم برای تصمیم گیری باشد، و تصمیمات باید به موقع گرفته شوند. مشارکت کاربر فعال یکی از اصول کلیدی برای رسیدن به این اصل است، بنابراین کاربر یا نماینده کاربر کسب وکار، باید از نزدیک به صورت روزانه مشارکت داشته باشد.

تیم تصمیم گیری باید در تصمیم گیری هایی به منظور اطمینان از مسئولیت خود در تحویل محصول و دارا بودن کامل مالکیت، توانمند باشند. هر گونه تداخل در تیم پروژه مخرب است و انگیزه تحویل را کاهش میدهد.

اعضای تیم باید در ایجاد و تصریح الزامات، اولویت بندی ها، موافقت بر سر وظایف مورد نیاز برای ارائه محصول، و تخمین تلاش ها با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

ممکن است در ابتدا جهش از این سطح مشارکت مناسب به نظر برسد. انتخاب زیرمجموعه ای از گروه برای انجام این کار وسوسه انگیز است(شاید فقط صاحب کالا و تحلیل گر) چرا که در این صورت بسیار کارآمدتر است. به هر حال به ما در طول سالهای متوالی آموزش داده شده است که که بایستی 100% کارآمد باشیم (یا حتی بیشتر) و داشتن کل تیم برای مشارکت در این مرحله، به نظر راه بسیار گران قیمتی به نظر می رسد.

 با این حال این یک اصل کلیدی برای من است. این اصل کلیدی، تعهد و فروش را در تمام تیم پروژه تضمین می کند، چیزی که بعدا سود سهام را پرداخت می کند. هنگامی که چالش در سراسر پروژه بوجود می آید، تیم احساس واقعی مالکیت می کند و بعد از آن دیگر به نظر نمی رسد که راه بسیار گران قیمتی است.


هیچ دیدگاهی تاکنون برای این خبر ثبت نشده است.

اولین نفر باشید!
دیدگاه خود را ثبت کنید: